Mart 30, 2023

Ərzurum qalasının turizm potensialı

Ərzurum qalası indi çox daha gözəldir.

Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, Muzeylər Ümumi Müdirliyi, Qazıntılar İdarəsi, Ərzurum Böyükşəhər Bələdiyyəsi, Ərzurum Regional Ölçmə və Abidələr Müdirliyi, Ərzurum Muzey Müdirliyi ilə əməkdaşlıq və Ərzurum Mədəniyyət və Turizm Müdirliyinin koordinasiyasında aparılan işlər nəticəsində Ərzurum qalasının daxili dizaynı çox daha gözəl hala gəldi.

Mövzu ilə bağlı açıqlama verən İl Mədəniyyət və Turizm Müdiri Cemal Almaz: “Əvvəlcə qalada bütün qazıntı işləri tamamlandı, daha sonra gediş yolları edilmiş, qazıntı sahələri çömçə ilə doldurulmuş, lövhələr yenilənmiş, taxta ferforjelər düzəldilmiş və qala Ərzuruma yaraşan bir görünüş qazanmışdır. Bu arada Tepsi Minarəsindəki zəng endirilib, mərkəzi azan sistemi quraşdırılıb, Qala Məscidi və ətraf mühitin yaşıllaşdırılması işləri Ərzurum Böyükşəhər Bələdiyyəmiz tərəfindən həyata keçirilib. Beləliklə, qala ilkin tarixi missiyasına uyğun olaraq qonaqlarımızın və turistlərimizin gəzib görməsi üçün çox əlverişli hala gətirilib”.
İl Mədəniyyət və Turizm Müdiri Camal Almaz “Qalada görəcəyimiz çox vacib bir iş daha var” deyərək sözlrinə davam etdi. Belə ki, “Layihəmiz şəhər divarlarına paralel olaraq piyada yollarının və Şimal-Qərb küncündə baxış terrasının tikintisi üçün hazırlanıb və KUDAKA-ya təqdim olunacaq. Bu layihə reallaşarsa, Ərzurumun bu qiymətli əsəri çox daha əhəmiyyətli bir dayanacaq nöqtəsinə çevriləcək və turizmə daha çox xidmət edəcək”, – dedi.
İl Mədəniyyət və Turizm Müdiri Camal Almaz Muzeylər Ümumi Müdirliyinə, Ərzurum Böyükşəhər Bələdiyyəsinə və əməyi keçən bütün ictimaiyyət və təşkilatlara təşəkkür etdi.

Translate »