Dekabr 8, 2022

Murat Çobanoğlu ilə Dikmenin müsahibəsi

Hörmətli oxucular, Turan Dövlətləri Təşkilatının prezidenti Murad Çobanoğlu ilə Turan Sevdası və qurumlarının işləri, məqsədləri, gələcək baxışları və layihələri barədə danışdıq. Sona qədər oxuduqca həm biliyə sahib olacaqsınız, həm də türk olduğunuz üçün özünüzlə fəxr edəcəksiniz.

Salam, cənab prezident, oxucularımızın sizi tanıması üçün ilk öncə özünüz haqqında məlumat verə bilərsinizmi?

Əlbəttə…

Mən Murad Çobanoğlu 1974-cü ilin avqustunda dünyaya türk olaraq dünyaya gələn, Tekirdağ əhalisinə qeydiyyatda olan türk olmaqdan şərəf duyan namuslu türk oğluyam. Mən Almaniyada qürbətçi uşaq kimi doğulmuşam. Orta məktəb illərindən özümü türkçülük və turanşünaslıqda tapmışam.Dünyaya gəlməyimin səbəbinin türkçülük olduğuna inanıram. Və ən böyük başlığın türk olmaq olduğuna inanan adamam. İbtidai və orta təhsilimi Kırklareli/Babaeskidə başa vurduqdan sonra orta təhsilimi Balıkəsir Hərbi Məktəbində davam etdirdim. Kompüter proqram təminatı mühəndisiyəm. Vətənpərvərlik xidmətlərim zamanı bu müqəddəs vətəndə terror təşkilatına qarşı mübarizədə 3 dəfə güllə yarası aldım, qanımı bu torpaqda qaldı. Bu hadisələrdən sonra bir çox qeyri-hökumət təşkilatlarında türkçülük üçün fəaliyyətlər həyata keçirdim. 2008-ci ildə Dünya Türk Birliyi Mərkəzi platformasından sonra 2018-ci ildə də TURAN DÖVLƏTLƏRİ TƏŞKİLATININ qurucu üzvü və Baş prezidentiyəm. 2020-ci ildə birlik statusunda Dünya Türkləri Dərnəyinin Qurucu Başçılığı vəzifəsini də öz üzərimə götürdüm. Şəxsi Göktürk Software & IT Services adlı şirkətimdə fəaliyyətimi davam etdirirəm. Türk Dünyasına gətirməyə hazırlaşdığım və yazmağa davam etdiyim iki kitab əsərim var. Bir çox platformalarda kürsüyə çıxan, akademik araşdırmalar aparan, qeyri-hökumət təşkilatlarının sevdiyi, dəyər verdiyi və hər zaman öz tədbirlərində fəxri qonaq və məruzəçi kimi dəvət etdiyi bir şəxsiyyətəm, Türk Dünyası üçün sosial media proqramları üzərində də çalışıram. Son nəfəsimə qədər böyük və mübarək işimiz olan TURAN sevgisinə xidmət edəcəyəm. Bu mənim həyatım və fəlsəfəmdir.


Qızıl alma, sizin üçün Turan idealı nədir?

Türk mifologiyasında Qırmızı Alma türklər və xüsusən də düşündükcə uzaqlaşan, uzaqlaşdıqca cazibəsi artan Oğuz türkləri üçün idealları və ya xəyalları simvolizə edən ifadədir. Türk millətçiliyinin mühüm simvollarından biri olan Qızıl Alma obrazı türk dövlətləri üçün bir məqsəd və məramı simvollaşdırır. O, çatacaq yer, fəth ediləcək bir şəhər, bəzən dövlət qurmaq idealını, bəzən dünya hökmranlığı idealını, bəzən də türk birliyi idealını ifadə edir.

“Qızıl alma” obrazının nə vaxt, harada və necə ortaya çıxdığı dəqiq bilinməsə də, ortaq anlayış onun Osmanlı İmperatorluğu ilə birlikdə tarixə və ədəbiyyata gəldiyidir, Osmanlı dövründə xüsusilə qərb ölkələrinə qarşı aparılan cihadın simvoludur.

Qızıl alma idealı xüsusilə yeniçərilər arasında populyarlaşdırıldı və onların döyüş əzmini yüksək tutmaq üçün istifadə edildi; Ziya Gökalp bu obrazı Turan Ülkü ilə birləşdirərək ona yeni məna verib. “Qızıl” türk mədəniyyətində ümumiyyətlə dəyərli sayılan rəng (qızıl), “alma” isə mistik tərəfi olan, bolluq, məhsuldarlıq və şəfa mənbəyi kimi görülən meyvədir.

Lakin Qızıl Almanın rəmzi alma üzərində deyil, Qədim türklərdə Günəş və Ayı təsvir edən qırmızı top üzərində qurulmuşdur. Bu top bayraqların və yedəklərin üstünü “muncuk” adı ilə bəzəmiş, bəzən qələbə, bəzən hökmranlıq, bəzən də fəth edilmək üçün seçilmiş məkanı ifadə edirdi. Qırmızı Alma obrazı ilk dəfə Orta Asiya türkləri arasında doğulmuşdur; Ergenekon dastanında Ergenekondan çıxmaq və itirilmiş köhnə vətəni geri qaytarmaq idealının simvolu hesab edilir. Qızıl almamız TURANdır.

Turan bizim idealımızdır

Qaspralı İsmayıl bəyin dediyi kimi, “Dilde birlik, akılda” devizi çərçivəsində son nəfəsə qədər türk üçün; Ortaq dilimiz mədəniyyət və incəsənət körpüləri quraraq adət-ənənəmizi yaşatmaq, hər sahədə ortaq nöqtələrdə BİZ hissi ilə iş birliyi quraraq, ilk növbədə ürəklərdə və beyində reallaşa biləcək bir quruluş qurmaq, Türkün məqsədi ticarət də daxil olmaqla.

 

Turan Dövlətləri Təşkilatı bu məqsədlə hansı məqsəd və yol xəritəsini cızır?

 

Təşkilatımızın Məqsədləri

Təşkilatımızın qısa adı TDT-dir. TDT Turan coğrafiyasını təşkil edən 76 Türk Soylu toplumunun hamısında fəaliyyət göstərmək üçün yaradılmışdır. Məlum olduğu kimi, Türk Dövlətləri Təşkilatı 5 Türkiyə dövləti və 2 müşahidəçi ölkə ilə fəaliyyət göstərir. Ölkələr arasında bağlanmış müqavilələrə görə və s., muxtar respublikalarda və muxtar respublikalarda fəaliyyət göstərə bilmirlər. TDT QHT olduğu üçün bizdə belə bir məhdudiyyət və maneə yoxdur.

TDT hər yerdə fəaliyyət göstərə bilər, bizim şüarımızda olduğu kimi “Yer üzünün harda türk varsa, oradayıq”. Hazırda Turanın lider ölkəsi olan Türkiyənin 81 vilayət və rayonunda filial və nümayəndəliklərin yaradılması üzərində işləyirik. Bundan sonra biz 186 ölkədə, ilk növbədə Turan coğrafiyası ölkələrində strukturlaşmamızı aparacağıq.

Qaspralı İsmayıl bəyin dediyi kimi, “Dilde birlik, akılda” devizi çərçivəsində son nəfəsə qədər türk üçün; Turan Dövlətləri Təşkilatının məqsədi ortaq dilimiz olan mədəniyyət və incəsənət körpüləri qurmaqla adət-ənənəmizi yaşatmaq, ilk növbədə ürəklərdə və beyində reallaşa biləcək bir quruluş yaratmaqdır. hər sahədə, o cümlədən ticarətdə ümumi nöqtələrdə BİZ hissi.

 

 

Təşkilatımız “TURAN DÖVLƏTLERİ TƏŞKİLATI” adı altında milli və beynəlxalq səviyyədə fəaliyyət göstərən, milli və beynəlxalq səviyyədə fəaliyyət göstərən Türkiyə vətəndaşları tərəfindən, milli və beynəlxalq səviyyədə fəaliyyət göstərən QHT-ləri bir araya gətirmək, Türkiyə Respublikası Dövlətinin aşağıdakı məqsədləri ilə sosial, mədəni və iqtisadi sahələrdə əməkdaşlıq etmək və Dərnəyimizin çətiri altında olan real şəxslər və qeyri-hökumət təşkilatları ilə bağlı olduqları dövlətlərin qanunlarına uyğun olaraq fəaliyyət göstərmək. əlaqəlidirlər:

  1. Türkiyə və dünyanın hər yerində türklərlə, qohum toplumlarla, özünü türk görən və xarakterizə edən cəmiyyət və toplumlarla və türk millətinə yaxın hiss edən digər cəmiyyətlərlə əməkdaşlıq edərək bilik, ədəb və texnologiyanı inkişaf etdirmək; Türk dilini, türk şüurunu, adət və ənənələrini araşdırmaq, inkişaf etdirmək, yaymaq və gələcək nəsillərə ötürmək üçün birlikdə iş mühiti yaratmaq,

Türklərin yaşadıqları ölkələrdə iqtisadiyyat, incəsənət, ədəbiyyat, mədəniyyət və insan haqları sahələrində daha təsirli olmaları, maraqlarını müəyyən edib müdafiə etmələri üçün məlumat mübadiləsi və texniki əməkdaşlıq imkanlarını təmin etmək,

Dünya və regional sülh üçün siyasi, iqtisadi, mədəni və texnoloji araşdırmalar aparmaq və ya bu cür araşdırmaları dəstəkləmək və hökumətlərin xidmətinə vermək üçün araşdırmalar aparmaq. Bölgədəki dövlətlərə istiqamət vermək, həll yolları təklif etmək, bu təklifləri hərəkətə keçirmək üçün araşdırmalar aparmaq,

  1. Ölkəmizdə və dünyada baş verən texnoloji inkişafları izləyərək, ixtiraları bəşəriyyətin xeyrinə dəstəkləmək üçün əməkdaşlıq etmək, paylaşmaq və yaymaq,
  2. Türkiyədə və Türkiyədən kənar ölkələrdə mədəni məqsədlər üçün yaradılmış fondlar, birliklər, cəmiyyətlər, təşkilatlar, federasiyalar və konfederasiyalarla mədəni və iqtisadi əməkdaşlığı təmin etmək.
  3. Dərnəyimiz Türk dövlətlərində və türklərin yaşadıqları hər yerdə açılacaq şöbələr, regional sədrliklər və nümayəndəliklərlə sosial, mədəni və iqtisadi əlaqələrin qurulması istiqamətində fəaliyyətlərin iştirakını və həyata keçirilməsini təmin edir.
  4. Dərnəyimiz daxili və beynəlxalq arenada Türk Dünyası tarixinə və mədəniyyətinə işıq tutacaq arxeoloji qazıntılar, seminarlar, simpoziumlar və s. fəaliyyətlərdə istər ifaçı, istərsə də dəstəkçi olaraq iştirak edir.
  5. Turana gedən yolda Türk Birliyinin dünyanın ən böyük Qeyri-Hökumət Təşkilatı kimi reallaşmasına xidmət edir.

 

Turan Dövlətləri Təşkilatının loqosu həqiqətən göz qamaşdırır və ilk baxışdan ciddilik və inam hissi verir. Loqotipinizin hekayəsi nədir?

 

 

 

Təşkilatımız xarici çərçivədə qızılı sarı fonda qara yazı olan vimpeli istifadə edəcək.

“Turan Dövlətləri Təşkilatı” yazısı daxili dairədə qara fonda 16 beşguşəli qızılı sarı ulduz, ən daxili dairədə Turan Coğrafiyasını göstərən xəritədə ay-ulduz və qara fonla Göktürk olaraq təyin edilmişdir. (qızıl sarı) Xəritənin altındakı türk yazısı.

Loqotipimizin hekayəsi:

Tarix boyu türklərə qarşı törədilən qırğınları, soyqırımları və assimilyasiyaları unutmadığımızı ifadə etdiyimiz loqomuzda qara rəngli yerlərlə; Orta sahədə qırmızı rəngdə istifadə etdiyimiz xəritədə “Türklərin yaşadığı dünyanın hər yerindəyik” şüarımızı göstərdik.

Xəritədə yerləşdirdiyimiz Türk Bayrağımızın simvolu Ay-Ulduzla TURAN İdealımızın, Sevgimizin və qurulacaq Türk Birliyinin lider ölkəsi TÜRKİYƏ olduğunu deyirik.

16 qızıl ulduzumuzla türklərin qurduğu dövlətlərin davamı olduğumuzu bildirdik. Göktürkdə yazdığımız qızıl türk yazısı ilə QIZIL ÇAĞIN dünyaya gətiriləcəyini, Türk şüurunun, sivilizasiyasının, ədalətinin dünyaya çatdırılacağını, bunun üçün ən böyük xidməti TURAN DÖVLƏTLERİ TƏŞKİLATININ edəcəyini izah etdik.

Bütövlükdə loqomuz hərəkətləri ilə Türk Dünyasında iz qoyaraq QIZIL DÖVR-ü yaşatmaq üçün yola çıxan TURAN sevərlərin birliyini, bütövlüyünü və BİZ olma hissini ifadə edir.

Loqomuz Turan sevərlərin qəlbinə hədiyyə olsun.

 

Turan Dövlətləri Təşkilatının fəaliyyət istiqamətləri haqqında məlumat verə bilərsinizmi, mənim prezidentim?

 

Təşkilatımız tərəfindən Davam Ediləcək İşin Mövzuları və Formaları haqqında ətraflı məlumat verim sizə.

 

Turan Dövlət Təşkilatlar

Türk dili, tarixi, mədəniyyəti və ictimai sahələrində birgə araşdırmalar və fəaliyyətlər həyata keçirərək ortaq bir fikir və fəaliyyət sahəsi təmin etmək üçün araşdırmalar aparmaq məqsədi ilə yaradılmışdır. Təşkilat, Türk Dünyası üzərində işləməyi hədəfləyən və Təşkilatın prinsiplərinə əməl edən hər bir fərd və təşkilata açıqdır. Qurum ilk hədəfini Türk Dünyası, fəaliyyət sahəsi olaraq isə universitetlər seçib. Bu məqsədləri hədəfləyən hər cür qeyri-hökumət təşkilatlarını və şəxsləri, xüsusən də universitetlərdəki tələbə cəmiyyətlərini üzv qəbul edir. Türk Dünyasına tamamilə xidmət etmək istəyənlər arasında ortaq bir sahə, ünsiyyət şəbəkəsi və könül birliyi yaratmağı hədəfləyir. Bu ideya əsasında Türk Dünyasında universitetlər və vətəndaş cəmiyyəti quruldu və qurulacaq; Onun maraq dairəsi Türk Dünyası, Avrasiya Araşdırmaları, Strateji Araşdırmalar, Türk Mədəniyyəti, Türk Folkloru, Türk Birliyi, Turan idealı və s. Sahə olan təşkilatları və tələbə cəmiyyətlərini bir araya gətirmək və bu təşkilatlar və toplumlar daxilində türk əsilli insanların mədəni qarşılıqlı əlaqəsini təmin etmək. Təşkilatımız bu məqsədlərə uyğun olaraq təhsil, siyasət, iqtisadiyyat, ticarət, səhiyyə, tarix, mədəniyyət və texnologiya sahələrində Türkiyə Cümhuriyyətinin varlığının, birliyinin, bütövlüyünün və istiqlalının qorunması üçün işlər aparır. Türk tarixini, mədəniyyətini, turizmini, dilini (ləhcə və ləhcəsini), adət-ənənələrini yaşatmaq, yaymaq, öyrətmək və gələcək nəsillərə ötürmək məqsədilə araşdırma, ekskursiya, kurs, seminar, konfrans və panellər kimi maarifləndirici tədbirlər təşkil edir.

Ənənəvi Türk Mədəniyyətini əhatə edən təhsil, mədəniyyət, incəsənət və ədəbiyyat sahələrində sahə araşdırmaları aparır, sahə araşdırmalarının yayılması və nəşri üçün araşdırmalar aparır.

Təşkilat zərurət yarandığı hallarda müvafiq hesab etdiyi yerlərdə türk mədəniyyətini təsvir edən muzeylər yaradır və bu muzeyləri fəaliyyət göstərir.

Ənənəvi türk əcdadlarının idman növlərini (oktan atma, at çapma, güləş, atıcılıq, dəvə güləşi və s.) milli və beynəlxalq miqyasda inkişaf etdirmək məqsədilə idman tədbirləri təşkil edir. Bu idman növlərinin nümayişi üçün mərkəzlər açır, bu mərkəzləri fəaliyyət göstərir, kurslar təşkil edir, ölkə daxilində və xaricdə tədbirlər təşkil edir, bu idman növlərinin araşdırılıb inkişaf etdirilməsi və gələcək nəsillərə ötürülməsi məqsədilə təşkil olunan tədbirlərdə iştirak edir.

Təşkilatın məqsədinə uyğun olaraq Türk Mədəniyyəti ilə bağlı sahə araşdırması aparır; Onları toplamaq, yaymaq və təbliğ etmək üçün mərkəzlər açır, aparılan araşdırmaları kitab halına gətirir.

Tamamilə türk iqtisadi mədəniyyəti olan Türk Dünyası Ticarət İşbirliyini iqtisadiyyat əsasında araşdırmaq; Adət və ənənələrimizdə iqtisadi əməkdaşlığımızın və həmrəylik mədəniyyətimizin artırılmasında fəal rol alan bu iqtisadi sistem gündəlik həyatımızda funksional hala gətirərək tətbiq sahələri yaradır və davam etdirir.

Biznesmen və iş adamları arasında birliklər və əməkdaşlıq qurmaq, iqtisadi fəaliyyətləri həyata keçirmək, inkişaflarını dəstəkləmək və bölgədə əvvəlcə Türkiyədə, sonra da Türklər arasında daha təsirli hala gətirmək üçün iqtisadi-kommersiya fəaliyyəti və araşdırmaları inkişaf etdirir. Dünya və bizim sivilizasiya coğrafiyası.

Ənənəvi türk sənətkarlıq nümunələrinin (qılınc, qalxan, zireh, bıçaq, daraq, yəhər, dəri emalı, nəfəsli, simli və zərb alətləri və s.) tədqiqi və inkişafı məqsədilə mərkəzlər açır və fəaliyyət göstərir, kurslar təşkil edir, sərgilər təşkil edir. Mərkəzlərdə istehsal edilən əsərləri sərgiləmək məqsədiylə yurd içi və xaricdə.

Təşkilat Ənənəvi Türk Mədəniyyətinin turizmə gətirilməsi üçün lazımi araşdırmalar aparır, lazım gəldikdə müəssisələr açır, fəaliyyət göstərir və ya bu müəssisələrin fəaliyyət göstərməsini təmin edir.

Türklərin tarixi və mədəni varlığını ortaya qoyan hər cür məlumat, sənəd, sənəd və nəşrlər təqdim edir, arxiv və sənədləşmə mərkəzi yaradır, Birliyin fəaliyyətini elan etmək məqsədi ilə kitab, jurnal, qəzet kimi çap nəşrləri nəşr edir, və üzvlərinə paylamaq üçün tədris və məlumat bülletenləri.sənədli filmlər və digər vizual proqramlar hazırlayır

Türkiyədəki türklərin digər ölkələrlə ünsiyyətini davam etdirmək üçün lazımi sosial və mədəni fəaliyyətləri həyata keçirir və bu çərçivədə milli mədəniyyətin, o cümlədən teatrın, mədəniyyət mərkəzinin, kitabxananın, studiyanın, arxivin və s. təhsil müəssisələri.fəaliyyətlərin həyata keçirilməsini təmin edir, milli-mədəni festivallar, müsabiqələr, şoular, sərgilər, anım gecələri və bu kimi ictimai tədbirlər təşkil edir.

Türkiyədə və dünyada yarmarka, festival, seminar, panel, konfrans, yarmarka, festival, anma və s. Mədəni tədbirlərin sənədləşmə işlərini aparır, onları həyata keçirir, turistləri və türkləri bu tədbirlərlə tanış edir. Bu yolla dünya dövləti olma yolunda olan Türkiyəmizin daha yaxın və isti bir mühitdə fərqli ölkələr və mədəniyyətlər tərəfindən tanınmasını təmin etmək üçün, mədəni və bəşəri mədəni irsi milli və beynəlxalq festivallara çevirərək Türkiyəyə və türk millətinə rəğbət bəsləyən insanları və təşkilatları dəvət edərək yeni simpatiya lobbiləri yaradır.

Türk uşaqlarının təhsil və sağlamlıq kimi problemlərinə həll yolları tapmaq üçün istifadə ediləcək işlərdə istifadə olunacaq qaynaqlar yaratmaq üçün ianələr toplayır, yaşadıqları ölkələrdə və ya Türkiyədə gənclərin həyatlarını qoruya bilmələri üçün tədbirlər təşkil edir. Türk dili və mədəniyyətini yaşadıqları ölkələrdə və ölkəmizdə yaşayan digər mədəniyyətlərlə birlikdə yaşamaq üçün fəaliyyətlər tapır.

Elmi, tarixi, sosial, texnoloji, mədəni və iqtisadi tədqiqatlar aparır, bu cür tədqiqatları dəstəkləyir və bəhrələnir. Bu məqsədlə məlumatların toplanması və qiymətləndirilməsi; Fiziki və hüquqi şəxslərlə təhsil, elm və mədəniyyət xidmətlərində istifadə olunacaq hər cür təlim, elmi tədqiqat və texnoloji fəaliyyətləri həyata keçirir, bu məsələlərlə bağlı digər qurum və təşkilatlarla əməkdaşlıq edir, fəaliyyət göstərənlərə natura və pul dəstəyi göstərir. iş.

Çağımızda baş verən sosial, iqtisadi, elmi, texnoloji və strateji inkişaf və dəyişikliklər oxundakı sosial ehtiyacları araşdırır və bu ehtiyaclara uyğun yeni layihələrin hazırlanmasını təmin edir. Məqsədinə uyğun olaraq türk mədəniyyəti ilə bağlı araşdırmalar aparmaq üçün elmi komitələr və müxtəlif ixtisaslaşdırılmış komissiyalar yaradır.

Təşkilatın məqsədlərinin həyata keçirilməsi üçün ehtiyac duyduğu gəliri təmin etmək üçün iqtisadi, ticarət və sənaye müəssisələri yaradır və fəaliyyət göstərir.

Üzvlərinin asudə vaxtlarından faydalana bilmələri üçün sosial və mədəni obyektlər yaradır, təchiz edir və istismar edir.

Üzvləri arasında insani münasibətləri inkişaf etdirmək və saxlamaq üçün şam yeməyi ilə görüşlər, konsertlər, teatr, sərgilər, idman, ekskursiyalar və əyləncəli tədbirlər və s. təşkil edir və ya üzvlərinə belə tədbirlərdən faydalanmağa icazə verir.

Təşkilatın məqsədi ilə əlaqəli olan və qanunla qadağan olunmayan sahələrdə digər Təşkilat və ya fondlar, Təşkilatlar, federasiyalar, konfederasiyalar və oxşar qeyri-hökumət təşkilatları ilə ümumi məqsədi həyata keçirmək üçün platformalar yaradır.

Beynəlxalq fəaliyyətlər həyata keçirir, xaricdəki Təşkilat və ya təşkilatlarla əməkdaşlıq edir və bu təşkilatlarla layihə əsasında əməkdaşlıq edir və ya əməkdaşlıq edir.

Dünyada türklərin problemlərini, haqsızlıqlarını, zülmlərini dünyaya çatdırmaq, onların hərəkətlərini və fəaliyyətlərini hər platformada dilə gətirmək, lobbilər yaratmaq, məlumat, sənəd, araşdırma və s. bu mövzuda sorğular.

Təşkilatın məqsədlərinə uyğun olaraq səhiyyə, təhsil, iqtisadiyyat və mədəniyyət sahələrində müsabiqələr təşkil edir.

Təşkilat və fondların dövlət qurumları və təşkilatları ilə əlaqələri haqqında 5072 saylı Qanunun müddəalarına xələl gətirmədən məqsədinin həyata keçirilməsi üçün zəruri hesab edildiyi halda səlahiyyətlərinə aid olan məsələlərdə dövlət qurum və təşkilatları ilə birgə layihələr həyata keçirir. .

Türklərin yaşadığı hər yerdə ehtiyacı olan qohumlarına natura və pul yardımı edir və bu məqsədlə kampaniyalar, xeyriyyə tədbirləri və vəsait toplama sistemləri yarada bilir. Toplanan ianələr və dəstəklər başqa məqsədlər üçün istifadə edilə bilməz.

Təşkilat daxili və beynəlxalq arenada Türk Dünyası tarixinə və mədəniyyətinə işıq tutacaq arxeoloji qazıntılar, seminarlar, simpoziumlar və s. fəaliyyətlərdə istər ifaçı, istərsə də dəstəkçi kimi iştirak edir.

Türkiyə Respublikası qanunları çərçivəsində layihələr hazırlayır və icra edir. Həyata keçirdiyi layihələrin Türkiyə Respublikasına mədəni, tarixi, iqtisadi, sağlamlıq və texnoloji faydalar təmin etməsi vacibdir.

Digər dövlətlərin qanunvericiliyinə zidd olmamaq şərti ilə xaricdə də analoji layihələr həyata keçirir.

Türk mədəniyyətini təmsil etmək üçün qurulan Yörük Türkmənləri başda olmaqla bütün QHT-lərlə birliyin damı altında əməkdaşlıq olacaq.

Həyata keçirilən layihələrdən əldə edilən qrantlar həmin layihənin məqsədindən kənar istifadə edilə bilməz. Bununla belə, layihənin icrası zamanı əldə edilmiş qurğular layihənin sonunda Təşkilatın Qurğularında qeyd olunur.

Təşkilat hüquqi şəxs kimi sahib olduğu aktivlərlə yalnız öz öhdəliklərinə görə cavabdehlik daşıyır, onun üzvləri olan hüquqi və fiziki şəxslərin öhdəliklərinə görə məsuliyyət daşımır. Üzv hüquqi şəxslərin sövdələşmələri Təşkilatın nizamnaməsinə zidd və ya Təşkilatın xəbəri olmadan həyata keçirilirsə, o, Təşkilatı məcbur etmir və Təşkilatın üzərinə heç bir öhdəlik qoymur. Təşkilat qanuna və ya onun statusuna zidd fəaliyyət göstərən fiziki və hüquqi şəxslərin üzvləri barəsində zəruri hüquqi tədbirlər görmək səlahiyyətinə malikdir. Eynilə, fiziki və hüquqi şəxs üzvləri Təşkilatın bilavasitə yerinə yetirməli olduğu öhdəliklərə görə məsuliyyət daşımırlar.

Yuxarıda göstərilən məqsədlərin həyata keçirilməsi istiqamətində həyata keçirilən fəaliyyətlərdə həm Türkiyə Respublikasının konstitusiya və qanunlarına, həm də xarici üzv hüquqi və fiziki şəxslərin dövlətlərinin konstitusiya və qanunlarına uyğun olaraq fəaliyyət göstərir.

 

Bildiyimə görə, Turan Dövlət Ticarət Təşkilatı sizin tərəfinizdən yaradılıb. Təşkilatın məqsədləri və iş sistemi nədir?

Qısa adı TURDET olan Turan Dövlət Ticarət Təşkilatı TDT komandasının rəhbərliyi altında rəsmi olaraq yaradılmışdır.

Burada əsas məqsəd var. Bu təşkilatın məqsədi Türk Birliyinin məntiqi və sistemi ilə fəaliyyət göstərməkdir. Ölkələrin Səfirlikləri, Konsulluqları, Ticarət Attaşeləri, Muxtar Respublikaların Fəxri Konsulluqları və Ticarət Attaşeləri, Ticarət, Sənaye və Ticarət Palataları, İş adamları təşkilatları, kommersiya strukturu üçün yaradılmış birliklər, Platformalar və Kiçik Orta və İri Ticarət müəssisələri, Sahibkarlar və Sahibkarlar bir dam Məqsədimiz bütün iştirakçı ölkələrdə yarmarka və tədbirlərin təşkili ilə formalaşacaq TURAN Həmkarlar İttifaqına dövlət dəstəyini təmin etməkdir.

Bu məsələ ilə bağlı işlərimiz artmaqda davam edir. TURDET, iş adamlarının aldadılması və alver edilməsinin qarşısını alacaq pis niyyətlərə son qoymaq üçün yüksək səviyyədə güvən mühitinin təmin edildiyi bir quruluşdur. Sizin vasitənizlə iş adamlarımıza açıq dəvət edirik. Sizə Əlaqə Məlumatlarımızı da veririk. Bizə çatan bütün iş adamlarının qarşılaşacağı ilk şey gülər üz və güvən mühiti olacaq.

Turan Coğrafiya başda olmaqla Türkiyədə və xaricdə iş adamlarını, fərdi sahibkarları, akademikləri, bürokratları və yüksək səviyyəli menecerləri bir araya gətirərək, onların şəxsi, maddi və mənəvi inkişafına töhfə vermək, kiçik, orta və iri müəssisələrin biznesini və fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq, insan, məlumat və pul elementlərini balans və harmoniyada idarə etmək,

İştirak prinsipi ilə hərəkət edərək, iş adamları, öz-özünə işləyən üzvlər, akademiklər, bürokratlar, yüksək səviyyəli menecerlər və iş xətləri arasında koordinasiyanı təmin etmək,

İş adamları, fərdi sahibkarlar, akademiklər, bürokratlar və yüksək səviyyəli menecerlər arasında əlaqə yaratmaqla ölkə iqtisadiyyatına makro və mikro səviyyədə töhfə vermək,

Turan Coğrafiya İlk növbədə, daxili və xarici bazar araşdırmaları aparmaq, istehsalçı və istehlakçılar arasında əlaqə yaratmaq, uyğun biznes sahələrini müəyyən etmək və inkişafını təmin etmək,

İş adamlarının, öz-özünə işləyən üzvlərin, bürokratların, akademiklərin, yüksək səviyyəli menecerlərin və işlətdikləri insanların inkişafına və məhsuldarlığına töhfə vermək, insanların biznes və özünüməşğulluq və digər zəruri sahələrdə peşəkar yetişdirilməsinə kömək etmək,

Turan Coğrafiyasında prioritet təşkil edən təşkilatın bölmələri və ya digər qurumlar vasitəsilə ehtiyacı olanlara, tələbələrə natura və pul yardımı göstərmək, o cümlədən ilk növbədə dərnək üzvlərinə və ehtiyacı olanlara tibbi yardım və müalicə imkanları yaratmaq. istər ölkə daxilində, istərsə də xaricdə təhsil və iş alətlərini əlavə ödənişli və ya ödənişsiz yaymaq, yeni nəslin məlumatlılıq səviyyəsini yüksəltməsinə və qabaqcıl texniki avadanlıqlara sahib olmasına kömək etmək,

Turan Coğrafiyası və Türk Dünyasında ölkə daxilində və xaricdə sənayeçi və iş adamları ilə konqres, yarmarka, festival, seminar, konfrans paneli, işgüzar səfərlər və s. tədbirlərdə ifaçı və ya dəstəkçi kimi iştirak etmək.

Mənəvi dəyərlərimizi və mənəvi dinamikamızı iş dünyasına gətirərək iş etikasını inkişaf etdirmək,

Hər sahədə sosial məsuliyyət layihələrini təşkil etmək və dəstəkləmək,

Ölkəmizin və cəmiyyətimizin iqtisadi, sosial, mədəni, siyasi, hüquqi və texnoloji baxımdan güclənməsinə, dünyada lider dövlətə çevrilməsinə və nümunəvi model olmasına töhfə vermək,

Bu sahədə yaradılmış qeyri-hökumət təşkilatları ilə ölkə daxilində və xaricdə mənəvi dəyərlərimizə söykənən humanitar yardımlara diqqət yetirərək əməkdaşlıq etmək və əməkdaşlıq etmək,

Ehtiyacı olanlara və həvəsləndirmə məqsədilə bakalavr, magistr və doktorantura tələbələrinə təqaüd vermək, akademiklərlə əməkdaşlıq etmək və lazım gəldikdə layihələrini dəstəkləmək məqsədi ilə yaradılmışdır.

Təşkilatın məqsədini həyata keçirmək üçün ölkə daxilində və xaricə kommersiya səfərlərinin təşkili,

Bazar iqtisadiyyatının hüquqi, institusional və sosial infrastrukturunun inkişafı iqtisadiyyatın sabit artımına kömək edir.

Xüsusilə, iş dünyasının etik dəyərlərini bərqərar etmək və sosial məsuliyyət hissi ilə hərəkət etmək üçün çalışır.

Dünyadakı texnoloji inkişafları yaxından izləyir, iş dünyasının araşdırma və inkişaf fəaliyyətlərini artırmağa, texnologiya istehsalçısı və ixracatçısına çevrilməyə çalışır və buna dəstək verir.

Xüsusilə iş dünyasının qlobal miqyasda görkəmli və daimi yer tutması üçün fəaliyyətlər həyata keçirir.

Şirkətlərin milli və qlobal rəqabət qabiliyyətini artırmaq üçün çalışır.

İnvestisiya və ixraca yol açacaq siyasətlərin yaradılması və həyata keçirilməsi üçün lazımi təşəbbüsləri götürür və istiqamətləndirici araşdırmalar aparır.

O, keyfiyyət və səmərəlilik anlayışını təkmilləşdirməyə çalışır.

Daxili və xarici yarmarkaların təşkili,

Peşəkar komitələrdə işləmək,

Biznes forumların təşkili, hesabatların hazırlanması, onlar haqqında kitab və broşürlərin hazırlanması,

Kurslar, seminarlar, konfranslar və panellər kimi təlim fəaliyyətlərinin təşkili,

Məqsədinin həyata keçirilməsi üçün zəruri olan hər cür məlumatı, sənədi, sənədi və nəşrləri əldə etmək, sənədləşmə mərkəzi yaratmaq, məqsədlərinə uyğun olaraq qəzet, jurnal, kitab, internet saytı kimi nəşrləri nəşr etmək, araşdırma və məlumat vermək. üzvlərinə paylamaq üçün bülletenlər,

Tənzimləmə məqsədlərini həyata keçirmək üçün ehtiyac duyduğu gəliri təmin etmək üçün təsərrüfat, ticarət və sənaye müəssisələri yaratmaq, iştirak etmək və fəaliyyət göstərmək,

Klub açmaq, sosial-mədəni obyektlər yaratmaq ki, cəmiyyətin faydası olsun, asudə vaxtını keçirsin

Cəmiyyətdə insani münasibətləri inkişaf etdirmək və saxlamaq məqsədilə şam yeməyi ilə görüşlər, konsertlər, sərgilər, idman, ölkədaxili və xarici səfərlər və əyləncəli tədbirlər və s. təşkil etmək və ya üzvlərinə bu cür fəaliyyətlərdən faydalanmaq imkanı vermək,

Təşkilatın fəaliyyəti üçün zəruri olan daşınar və daşınmaz əmlakın alınması, satılması, icarəyə verilməsi, icarəyə verilməsi və daşınmaz əmlak üzərində əmlak hüquqlarının yaradılması,

Birliklərə qoşulmaq, vəqf yaratmaq, federasiya yaratmaq və ya məqsədin həyata keçirilməsi üçün zərurət yarandıqda yaradılmış federasiyaya qoşulmaq, lazımi icazəni alaraq Təşkilatların icazə ilə qura biləcəyi obyektlərin yaradılması,

Beynəlxalq fəaliyyətlə məşğul olmaq, xaricdəki təşkilat və ya təşkilatlara üzv olmaq və bu təşkilatlarla layihə əsasında əməkdaşlıq etmək və ya əməkdaşlıq etmək,

Birliyin məqsədini həyata keçirmək üçün eyni məqsədli təşkilatlardan, həmkarlar və işəgötürənlər həmkarlar ittifaqlarından, biznesmenlərdən, sənaye və ticarət palatalarından, birjalardan və peşə təşkilatlarından maliyyə yardımı almaq və qeyd olunan qurumlara maliyyə yardımı göstərmək, onlarla əməkdaşlıq etmək, birgə kommersiya fəaliyyəti ilə məşğul olmaq, lazım gəldikdə şirkət yaratmaq;

Məqsədinin həyata keçirilməsi üçün zəruri hesab edildikdə, fəaliyyət və vəzifə sahələrində dövlət qurum və təşkilatları və özəl qurumlarla birgə layihələr həyata keçirmək,

Zəruri hallarda filial və nümayəndəliklər açmaq;

Bütün növ natura, servitut, icarə, daşınmaz əmlak üzərində üstünlük hüququ, o cümlədən əmanət, ipoteka əldə edilə, təsis edilə, tərk edilə və xitam verilə bilər.

Birliyin məqsədi ilə bağlı olan və qanunla qadağan olunmayan sahələrdə digər Təşkilat və ya fondlar, birliklər və bu kimi qeyri-hökumət təşkilatları ilə ümumi məqsədi həyata keçirmək üçün platformalar yaratmaq,

Yerli və xarici özəl və rəsmi təşkilatlar, ticarət və sənaye palataları, birjalar, peşə təşkilatları, fond, Təşkilat, birlik və bu kimi təşkilatlarla birbaşa olaraq Təşkilatın baş qərargahı və ya filialları vasitəsilə əməkdaşlıq edir, lazımi sənədləri əldə etməklə nümayəndələr göndərir və ya onların nümayəndələrini geri çağırır. qanunvericiliyin müddəalarına uyğun olaraq icazələr.

O, yerli və beynəlxalq təhsil imkanlarını axtarır, bu istiqamətdə təşəbbüsləri təşviq edir və hər cür elmi, mədəni və sosial sahələrdə sahibkarlıq ruhunun inkişaf etdirilməsi, bilik və bacarıqların artırılması məqsədilə araşdırmalar aparır.

Təşkilatın məqsədi ilə üst-üstə düşən fəaliyyət göstərən alim və tələbələrə elmi, maliyyə və hər cür yardım və töhfə vermək, təqaüd vermək,

İnformasiya, İdarəetmə, maliyyə kimi sistemlər üzərində hər cür fəaliyyəti həyata keçirir. Bu məqsədlə bütün növ təşkilatlarla əməkdaşlıq edir.

Məqsəd və fəaliyyətləri üçün radio, televiziya, qəzet, jurnal, kitab, internet, broşür kimi yayım vasitələrindən istifadə edir, dövri yayım fəaliyyətini həyata keçirir. Mediada sahə ilə bağlı səhifələr və guşələr; Radio və televiziya stansiyaları üçün verilişlər, videoçarxlar, kino, multivizion və bu kimi verilişləri ictimaiyyət üçün hazırlamaq, onları hazırlayıb yayımlamaq. Görüşlər, kurslar, seminarlar, konfranslar, konqreslər və panellər təşkil edir. Daxili və xarici sərgi, yarmarka və konqreslərdə iştirak etmək üçün lazımi cəhdlər edir.

Hörmətli Prezident, siz o qədər gözəl və səlis məlumatlar paylaşırsınız ki, mən sizi heyranlıqla dinləyirəm. Beləliklə, UBT nədir? Düşünürəm ki, siz Turan Medianı təsis etmisiniz

 

 

Bəli. Biz belə deyə bilərik. Jurnalistika qlobal normalarda insanlara ən böyük xidmət sahəsidir. Demokratiyanın ən təməl təsisatı və bütün digər azadlıqların mənbəyi olan fikir, ifadə və mətbuat azadlığının Türkiyədə və Turan Coğrafyamızda tam şəkildə həyata keçirilməsi üçün heç bir təzyiq və məhdudiyyət olmadan məlumat almaq hüququndan istifadə edilə bilər. , jurnalistlərin peşə hüquq və mənafelərinin qorunması və inkişaf etdirilməsi, bu istiqamətdə həmkarlar ittifaqının təşkilatçılığının gücləndirilməsi iş; Üzvlərinin mədəni inkişafına töhfə vermək, iqtisadi və sosial rifah səviyyəsini yüksəltmək. Beynəlxalq Mətbuat Təşkilatı;

İnsan hüquqlarına əsaslanan Milli, Demokratik, Dünyəvi və Sosial Hüquq Dövləti, Türkiyə Cümhuriyyəti Dövləti, Atatürk prinsipləri və Konstitusiya anlayışı çərçivəsində Demokratik Nizamı qorumaq, sosial ədaləti həyata keçirmək və müasir sivilizasiya səviyyəsinə çatmaq, əsas məqsədlərindən biri hesab edirik.

 

Məqsədimiz QHT olaraq dünyanın aparıcı və hörmətli media quruluşunu reallaşdırmaqdır.

 

Oxucularımıza iş sahələriniz haqqında məlumat verə bilərsinizmi?

Beynəlxalq Mətbuat Təşkilatı öz məqsədini həyata keçirmək üçün aşağıdakı fəaliyyətləri həyata keçirir:

Peşənin tələb etdiyi hüquq və azadlıqları qorumaq və inkişaf etdirmək məqsədilə qanunvericilik və icra hakimiyyəti orqanları, dövlət və özəl qurum və təşkilatlar qarşısında üzvlərini təmsil etmək.

KİV işçilərinin Konstitusiya, qanunlar və beynəlxalq müqavilələrlə əldə edilmiş hüquqlarının müdafiəsi və inkişafı uğrunda mübarizə aparır.

Peşəkar peşələrdə qarşılaşılan çətinlikləri və problemləri araşdırmaq, həll yolları hazırlamaq, məsul qurumlarla əlaqələr qurmaq.

Peşə sahəsində həmrəyliyi gücləndirmək, üzvlərin iş şəraitinin yaxşılaşdırılması üçün səy göstərmək.

Ölkədaxili və beynəlxalq fəaliyyət sahəsində zəruri görüşlərdə iştirak etmək, beynəlxalq peşəkar təşkilatlarla əlaqələr qurmaq və onların üzvlərini orada təmsil etmək

Üzvlərinin ölkədaxili və beynəlxalq səfərlərində rahatlığını təmin etmək, bu məqsədlə aidiyyəti qurumlarla əlaqələr qurmaq.

UBT-nin məqsədinə uyğun olaraq lazımi nəşrlər hazırlamaq, yayım bölmələri yaratmaq, açıq sessiyalar, panellər və bu kimi görüşlər təşkil etmək. Vizual, yazılı, audio və elektron mətbuat-kommunikasiya sektoru ilə bağlı araşdırmalar aparmaq, sorğular təşkil etmək, nəticələri ictimaiyyətə açıqlamaq, oxşar təşəbbüsləri dəstəkləmək.

UBT-nin məqsədinə uyğun olaraq açıq sessiyalar, panellər və bu kimi görüşlər təşkil etmək. Vizual, yazılı, audio və elektron mətbuat-kommunikasiya sektoru ilə bağlı araşdırma və ya sorğular təşkil etmək, nəticələri ictimaiyyətə açıqlamaq, oxşar təşəbbüsləri dəstəkləmək.

Üzvlərinin sağlamlıq problemlərini həll etmək üçün işləmək, sağlamlıq və istirahət müəssisələri yaratmaq və ya icarəyə götürmək. Üzvlərinin təhsil və təlim fəaliyyəti üçün tədris mərkəzləri, yataqxanalar, klublar, yataqxanalar kimi obyektlər yaratmaq,

Təcrübəçi jurnalistlərin hazırlanmasına töhfə vermək, onların problemlərinin həllinə və iş tapmasına köməklik göstərmək.

Uğurlu jurnalistləri peşənin inkişafına görə mükafatlandırmaq, münasibəti və davranışı peşə etikasına zidd olan jurnalistlərin diqqətini cəlb etmək.

Beynəlxalq fəaliyyətlə məşğul olmaq, oxşar məqsədlər güdən təşkilatlarla əməkdaşlıq etmək, xaricdə nümayəndəlik və ya filiallar açmaq, peşə birlikləri və ya yuxarı təşkilatlar yaratmaq, bu məqsədlə yaradılmış birliklərə və ya təşkilatlara qoşulmaq.

UBT-nin məqsədi və üzvlük prinsipləri ilə müəyyən edilmiş mövqeyinə zidd fəaliyyət göstərmədiyi məlum olan yerli və xarici birliklər, fondlar, həmkarlar ittifaqları, peşə təşkilatları və şəxslərdən maliyyə və natura yardımı almaq, qurumlara və təşkilatlara maddi yardım göstərmək. oxşar xarakterli təşkilatlar.

Birliyin fəaliyyət dairəsinə daxil olan mövzularda dövlət qurumları və təşkilatları ilə birgə layihələr həyata keçirmək, layihə xərclərini qarşılamaq üçün bu qurumlardan maliyyə və natura yardımı almaq.

İşsiz üzvlərin ehtiyac duyacağı icbari mal və xidmətlərin və qısamüddətli kredit tələblərinin ödənilməsi üçün fondun yaradılması.

Assosiasiyalar, fondlar, birliklər və oxşar qeyri-hökumət təşkilatları ilə ümumi məqsədlər üçün platforma yaratmaq.

Anadolunun bütün bölgələrində mətbuata və nəşriyyatlara (qəzetlər, jurnallar, internet jurnalistikası, radio-televiziya nəşriyyatları, yazıçılar, şairlər və şairlər) verilən hüquq və azadlıqları hər cür mənfi qərar və əməllərdən qorumaqdır deyə bilərik. , qanunlar, fərmanlar və qaydalar kimi qanunlara əsaslanan qanunvericiliklə.

 

Turan Dövlət Akademiyası yaradılıb, hə?

TURAN DÖVLƏT AKADEMİYASI MANIFESTİ

Turan Dövlətləri Təşkilatının Qurucu Şurası Türkiyədə və aşağıda sadalanan bütün Türk Soylu yaşayış məntəqələrində fəaliyyət göstərən qurumlar, təşkilatlar və QHT-lərlə Manifestosu imzalanmış Turan Dövlətləri Akademiyasının (TURAKAM) yaradılması barədə qərar qəbul edib. Böyük Türk Millətimizə, Turan Coğrafiyasına və Türk Dünyasına xeyirli olsun.

 

Turan Dövlətləri Dədəmisinin (bundan sonra TURAKAM) əsas vizyonu türk dövlətləri və onların xalqları arasında dostluq əlaqələrini möhkəmləndirmək üçün təhsil və elmi əməkdaşlığı təşviq etmək, ortaq mədəniyyət olan türk mədəniyyətinin tarixi və mənəvi roluna istinad etməkdir. türk xalqlarının məxrəci və türk xalqlarının dünya sivilizasiyasının inkişafına, bəşəriyyətin inkişafına kömək etmək, onun tarixi-mədəni irsinə verdiyi töhfəni üzə çıxarmaq. Akademiya bu istiqamətdə türkçülük sahəsində fəaliyyət göstərən qurum və şəxslərin çətir təşkilatı olaraq bu qurumların və şəxslərin çətir təşkilatı olaraq təşkilatlanaraq işini koordinasiya etmək və dəstəkləmək məqsədi daşıyır. Bundan əlavə, TURAKAM keçmişdən günümüzə Türk dünyasının tarixini, mədəniyyətini, dil və ədəbiyyatını, maddi və mənəvi dəyərlərini araşdıracaq, eyni zamanda türk toplumlarının dünyagörüşünü, iqtisadi inkişaf strategiyalarını və beynəlxalq əlaqələrdəki mövqelərini geniş şəkildə araşdıracaq. Bu baxımdan təşkilat dünya türkoloqları arasında akademik qarşılıqlı əlaqəni canlandırmaq, o cümlədən türk xalqlarının bəşəriyyət tarixinə verdiyi töhfələri və buraxdıqları izləri yenidən müəyyənləşdirmək baxımından əhəmiyyətlidir.

Bu baxımdan Akademiyanın məqsəd və vəzifələri aşağıdakı kimi ümumiləşdirmək olar:

Türk dilinin, ədəbiyyatının və mədəniyyətinin tarixi inkişafı ilə bağlı araşdırmaların qorunub saxlanmasına, inkişaf etdirilməsinə və yayılmasına diqqət yetirərək, türk dilişünaslığı sahəsində tədqiqatların əlaqələndirilməsi və inkişaf etdirilməsi;

Türkşünaslığın inkişaf etdirilməsi və bu tədqiqatlarla bağlı elmi tədqiqatlarda beynəlxalq əməkdaşlığın artırılması; ortaq türk tarixi və etnoqrafiyası ilə bağlı geniş araşdırmalar aparmaq;

Türk xalqlarının mədəni-mənəvi irsi ilə bağlı araşdırmalar aparmaq, bu xalqların dünya sivilizasiyasının inkişafına verdiyi töhfələri üzə çıxarmaq və bu nailiyyətlər barədə ictimaiyyəti məlumatlandırmaq;

Türk dillərinin imkanlarından, o cümlədən ortaq tarixi mətnlərdən və şifahi mənbələrdən tam istifadə etməklə bütün türk xalqları üçün ortaq ədəbi dil yaratmağa çalışmaq; bütün türk dilləri üçün keçərli olacaq birləşdirilmiş əlifba yaratmaq;

Tərəflərin təhsil müəssisələrində istifadə üçün ümumi dərsliklərin/tədris materiallarının hazırlanması üzrə tədqiqatlar aparmaq; Turan Dövlətləri Təşkilatı Akademiyasında çalışan tədqiqatçılar üçün müxtəlif təlim proqramları təşkil etməklə türkşünaslıq sahəsində ekspertlər hazırlamaq.

Müvafiq olaraq, Akademiya beynəlxalq təşkilat kimi fəaliyyətini Turan Dövlətləri Akademiyasının prezidenti, prezidentin tabe olduğu ölkədən başqa təsisçi ölkələrdən seçilən vitse-prezidentlər və Elm Şurası tərəfindən yaradılan Elm Şurası tərəfindən idarə olunur. hər bir tərəfin nümayəndəsi. Belə ki, Elmi Şura 24 üzvdən ibarətdir. Elm Şurasının sədrliyi tərəflərin türkcədəki rəsmi adlarının əlifba sırası ilə və illik rotasiya əsasında Elm Şurasının üzvləri tərəfindən həyata keçirilir. Akademiyanın rəhbər orqanlarının funksiyaları Elm Şurasının tövsiyələri çərçivəsində Turan Dövlətləri Təşkilatına üzv olan türk icmalarının idarə heyətinin üzvləri tərəfindən təyin olunan Akademiyanın prezidenti tərəfindən həyata keçirilir. Qurucu türk toplumlarından olan üzvlərim də Akademiyada öz sahəsində nüfuzlu alimlərlə yanaşı, dünyanın müxtəlif ölkələrindən olan türkoloqlar da çalışa bilərlər.

TURAKAM elmi tədqiqat sahələri Elm Şurası tərəfindən müəyyən edilir. Akademiyanın tərkibində fəaliyyət göstərəcək tədqiqatçıların elmi səriştələrini nəzərə alaraq, konkret vəzifə və məqsədlər üçün komissiyalar və Elmi Tədqiqatlar yarada biləcək.

Yarandıqdan sonra bir çox beynəlxalq elmi toplantılar və konqreslər təşkil edəcək Akademiya çap etdirəcəyi elmi araşdırmalarla keçmiş Sovet İttifaqı coğrafiyasında türkologiya sahəsində fəaliyyət göstərən ən fəal və məhsuldar akademik qurumlardan birinə çevriləcək. Beynəlxalq təşkilat statusunda fəaliyyət göstərəcək Akademiya bundan sonra beynəlxalq əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsi, beynəlxalq görüşlərin təşkili istiqamətində fəaliyyətini daha da artırmağı qarşısına məqsəd qoyacaq.

TURAKAM araşdırmaları ümumiyyətlə elmi layihələr üzərində aparılacaq. Akademiya çərçivəsində fəaliyyət göstərəcək ölkələr arasında Türkiyə, Azərbaycan, Qırğızıstan, Qazaxıstan, Özbəkistan, Türkmənistan, Rusiya Federasiyası, Finlandiya, Monqolustan, Macarıstan, Yaponiya, Əfqanıstan, Pakistan, Cənubi Azərbaycan, Koreya, ABŞ-ın tanınmış türkoloq və alimləri var. və Qərbi Avropa ölkələri.

Dil, tarix, etnoqrafiya, folklor, arxeologiya, musiqi, sosiologiya, mədəniyyət, ədəbiyyat, mənbə nəşri kimi türkologiyanın aktual problemlərini özündə əks etdirən, bu sahələrdə yeni kəşf və mülahizələri özündə əks etdirən araşdırmaların dəstəklənməsinə diqqət yetirilir.

Turan Dövlətləri Akademiyasının əsas tədqiqat sahəsi Turan Coğrafiyası və Türk Dünyasını əhatə edir. Akademiya təkcə türk toplumlarının akademiklərini bir araya gətirmək deyil, həm də dil və mədəniyyət baxımından yaxın olan toplumların alimləri ilə elmi əlaqələr qurmaq məqsədi daşıyır. O cümlədən, Monqolustan, Cənubi Koreya, Yaponiya, Macarıstan, Finlandiya kimi ölkələrin akademikləri ilə əlaqələr yaradaraq birgə elmi işlərin davam etdirilməsi nəzərdə tutulur. Bundan əlavə, qədim zamanlardan türklərlə qonşu olan və ya ortaq keçmişi, mədəniyyəti paylaşan toplumların alimləri ilə birgə yaşayaraq akademik əlaqələr qurulur. Akademiya xüsusilə Rusiya Federasiyası, Çin Xalq Respublikası, Avropa və Balkan ölkələri, İran və Hindistan, Yaxın Şərq ölkələrinin alimləri ilə əlaqə qurur, birgə elmi araşdırmaları davam etdirir, türk ədəbiyyatının tarixi mənbələrini tədqiq edir. Bu ölkələrdə tarix, tənqid mətnlərini, tərcümələrini nəşr etmək və şərhli tərcümələri nəşr etmək, kataloq və albomlar hazırlamaq və sözügedən ölkələrdəki Türkologiya mərkəzləri ilə davamlı məlumat mübadiləsi aparmaq məqsədi daşıyır. Lakin adıçəkilən ölkələrdə yaşayan tatarlar, başqırdlar, çuvaşlar, noqaylar, qumuklar, qaraçay-balkarlar, ahıska türkləri, altay-kicilər, xakaslar, tuvanlar, yakutlar və s. (Rusiya), uyğurlar, qazaxlar, qırğızlar, salar, sarı uyğurlar (Çin), özbəklər, türkmənlər, qırğızlar, həzarlar, əfşarlar (Əfqanıstan), Pakistan və Hindistandakı türk toplumları, azəri, türkmən, xorasan türkləri, əfşarlar, kaskaylar, halaçlar, Qarapapaqlar (İran). Qədim dövrlərdən bəri yerli xalq kimi yaşayan insanlar və ya xarici ölkələrdə türklər. Nəticə etibarı ilə, tarixi vətənləri bu ölkələrin tərkibinə daxil edilmiş və az-çox çoxlu sayda türk toplumlarının tarixi, dili, etnoqrafiyası, folkloru, bugünkü həyat tərzi və demoqrafiyası ilə bağlı elmi araşdırmalar aparmaq əsas məqsədlərimizdəndir.

Bolqarıstan, Bosniya-Herseqovina, Kosovo, Ruminiya, Moldova, Polşa, Ukrayna kimi Şərqi Avropa ölkələrində əsrlərdir yaşayan, əsasən, türk toplumları (Balkan türkləri, qaqauzlar, noqaylar, Krım türkləri) üzərində elmi araşdırmalar aparmaq üçün komissiyalar yaradacağıq.

Bütün bu araşdırmaları nəzərə alaraq, gələcəkdə “Turan” adlı elmi jurnalın hər il nəşri nəzərdə tutulur.

TURAKAM bütün elmi və mədəni fəaliyyətinin cəmiyyətə konkret xidmətlər göstərməsi üçün qısa müddət ərzində YUNESKO və bu kimi beynəlxalq təşkilatlarla, habelə mövcud elmi müəssisə və təşkilatlarla geniş əlaqələr qurmağı qarşısına məqsəd qoymuşdur. türk respublikalarında qüvvədə olan qanunlar.

Onların arasında Azərbaycan Respublikası Milli Elmlər Akademiyası; Qırğızıstan Respublikası Milli Elmlər Akademiyası; Macarıstan Elmlər Akademiyası; Monqolustan Milli Elmlər Akademiyası; Rusiya Elmlər Akademiyası, Başqırdıstan Respublikası Elmlər Akademiyası; Tatarıstan Respublikası Elmlər Akademiyası; və YUNESKO-ya bağlı Köçəri Sivilizasiya Araşdırma Mərkəzi.

Elmi Layihələr

TURAKAM-ın əsas məqsədlərindən biri türk dövlətləri və toplumlarının əlaqələrinin tarixi və mədəni ölçülərini akademik olaraq araşdıraraq qardaş ölkələrin intellektual əməkdaşlığının imkanlarını və potensialını araşdırmaqdır. Türk toplumlarının sabitliyini və gələcəyini ortaq düşüncə və mədəni birlik yaratmalarında görən TURAKAM elmi toplantılar təşkil etməyi, ortaq problemlərin qaynaqlarını və həll yollarını araşdırmağı, türk dünyasının aktual problemlərini araşdırmağı nəzərdə tutur. Türk dünyası üçün ortaq olan elm, mədəniyyət və təhsil sahəsində problemlərin həlli ancaq mövcud ortaq dəyərlərə, türk irsinə aid media nəşrlərinə, təhsilə, kitablara, jurnallara və s. Elmi fəaliyyətlərdə və araşdırmalarda bunu görən TURAKAM, ilk növbədə, “Türk Toplumlarının Ortaq Tarixi” və “Ortaq Türk Ədəbiyyatı”nı araşdıran akademik araşdırmalar aparmağı, daha sonra isə bu araşdırmaları Türkiyə ölkələrində təbliğ etməyi hədəfləyir. İnanırıq ki, bu cür akademik araşdırmalar bütün türk dünyasının mədəni birliyinin və intellektual əməkdaşlığının dərinləşməsinə xidmət edəcək, ortaq dəyərlər və ortaq tarix hekayəsi türk dövlətlərinin inteqrasiyası üçün intellektual əsas təşkil edəcəkdir.

TURAKAM, dünya şöhrətli türkoloqlar və akademiklərlə birlikdə türk xalqlarının mədəni və tarixi irsini araşdırmaq üçün “Türk Tarixi və Mədəni Dəyərləri Çağdaş Türk Dilinin Davamlı İnkişafının Mənbəyi kimi” kimi iki əsas mövzu ilə birlikdə Toplumlar” və “Qloballaşma Dövründə Türk Dünyasında Siyasi-İqtisadi və Sosial-Mədəni Proseslər” mövzusunda akademik layihələrin davam etdirilməsinin koordinatoru olacaq. Məsələn, TURAKAM beynəlxalq və akademik layihələrində iştirak edən “Ortaq Türk tarixinin nəzəri və metodoloji əsasları”, “Şərqi Göktürk Xaqanlığının tarixi”, “Qərbi Göktürk Xaqanlığının dövlət quruluşu”, “Türk Dilləri Tarixi: Sözlük Türk Dillərinin Yeni Metodlarla İnteqrasiyasının İqtisadi və Humanitar Aspektləri”. Türk Dünyası”, “Ortaq Türk Yazısı: Latın əlifbasının fonetik və qrammatik isbatı” adlı məqaləsində “Təhsil və Metodoloji Model” kimi mövzularda araşdırmalarını davam etdirir.

Bütün türk toplumlarının ortaq, obyektiv və real tarixinin yazılması türk xalqlarının qlobal və beynəlxalq şəraitdə tutacağı və ya tutacağı yeri müəyyən edəcəkdir. Unudulmuş bəzi tarixi faktları araşdıraraq türk xalqlarının ortaq gələcəyinə xidmət edəcək akademik araşdırmaların davam etdirilməsi üçün bütün Türk Dünyasının intellektual və elmi gücü birləşməlidir. Bu səbəbdən TURAKAM tarixçilərin araşdırmalarını birləşdirərək akademik ictimaiyyətin elmi süzgəcindən keçən elmi səriştəli tarix kitablarının nəşrini nəzərdə tutur. TURAKAM təkcə türk dünyasını təmsil edən tarixçi, türkoloq və digər mütəxəssislərin deyil, həm də dünya şöhrətli tarixçilərin xarici ölkələrdəki əsərlərindən yararlanmağı, onların iştirakı ilə beynəlxalq konqres və simpoziumlar təşkil etməyi planlaşdırır.

Beləliklə, bütün türk toplumlarının mədəni irsini əhatə edən ortaq nəşrlərin hazırlanması məqsədəuyğundur. Belə bir fəaliyyəti diqqətlə həyata keçirmək, gələcək Türk Dünyası əməkdaşlığının daha möhkəm təməl üzərində qurulması, mədəni, iqtisadi və siyasi inteqrasiya və birlik üçün ilkin şərtdir. Qədim və orta əsrlərdə bir çox türk mütəfəkkirləri öz əsərlərində türk xalqlarının ortaq dəyərlərini dilə gətirmişlər. 19-cu əsrin sonu və 20-ci əsrin əvvəllərində İsmayıl Qaspıralı, Məhəmməd Emin Rəsulzadə, Ziya Gökalp, Fıtrat, Mustafa Çokay, Zeki Vəlidi Toqan və yüzlərlə ziyalının bu istiqamətdəki səyləri türkologiya elminə işıq salır. . Bu kontekstdə bu irs üzərində türk toplumlarının ortaq tarixinin elmi çərçivədə yazılması, ortaq dəyərlərin önə çıxarılması və beləliklə də birlik yaradaraq ortaq problemlərin birgə həlli anlayışının inkişaf etdirilməsi həyati əhəmiyyət kəsb edir. Turan Dövlət Akademiyası bu missiyanı öz üzərinə götürməklə, bu günün tələblərindən başlayaraq, gələcəkdə ortaq türk tarixinin yazılması üçün yuxarıda qeyd olunan addımları atır və bu istiqamətdə daha çox araşdırmalar aparmağı qarşısına məqsəd qoymuşdur.

Çin, ərəb, fars, türk və digər dillərdə yazılmış tarixi əsərlər, səyahət kitabları, dastan, divan, lüğət, xəritə, əfsanə, şəcərə, o cümlədən türk toplumlarının tarixi, dili, mədəniyyəti və həyat tərzi kimi ilkin mənbələrin şərhli tərcüməsi ​gələcəkdə qədim və orta əsrlərə aid olan layihələr çərçivəsində nəşrlərin də nəşri nəzərdə tutulur. Bu cür layihələrə həmçinin türk dövlətçilik ənənəsini əks etdirən tarixi materialların və arxeoloji tapıntıların kataloq və albomlarda nəşri daxildir.

Bu tədqiqatların hamısının gələcəkdə ortaq məqsədləri var. Bununla bağlı açıqlama verəcəksiniz?

 

Əlbəttə. Biz Turan Dövlətləri Təşkilatı olaraq;

Turan Dövlət Ticarət Təşkilatını yaratmaqla, Turan coğrafiyamızda ticarəti bir dam altında həyata keçirmək, Beynəlxalq Mətbuat Təşkilatı, Turan Dövlətləri Akademiyası ilə Birgə Təhsil Sistemi yaratmaqla Turan coğrafiyasının səsini dünyada çox güclü etmək, tarixi və elmi araşdırmalar bir dam altında toplanacaq, tezliklə quracağımız Turan Dövlətləri Strateji Planı Araşdırma Mərkəzi ilə Turan coğrafiyasında milli strategiyalar çıxararaq, müvafiq qurumlarla paylaşaraq Turan ölkəmizə xidmət edəcəyik. Turan Dövlətləri Mədəniyyət və İncəsənət Birliyi Təşkilatı ilə Turan coğrafiyasında bir dam yaradacağıq ki, bu barədə tezliklə elan edəcəyik. Təşkilatlarımızın birliyi ilə yaradılacaq Turan Dövlətləri Federasiyası bu məsələdə qətiyyətimizin sənədi olacaq və Federasiyalarımızın bir araya gəlməsi ilə Turan coğrafiyamıza daha yüksək səviyyədə xidmət göstərmək, Turan Dövlətləri Konfederasiyasının damını, Turan Möhürünü dünyaya vuracaq və Turan Təşkilatı adından son addımda Turan Dövlətləri Birliyini yüzlərlə təşkilatla birləşdirəcəyik, ən böyük Turan damını yaradacağıq.

Bütün Turan həvəskarlarımızı bu gözəl tikililər üçün bizimlə əlaqə saxlamağa dəvət edirik. Əsrin həsrəti TURAN Vətənimizə xidmət etmək hər bir türkün birinci vəzifəsidir. Türk = İnsan, Türk = Turan.

türkcə nədir? Turan nədir? Bu kimi suallara hər zaman rast gəlirik. Cavab budur. Əvvəla, hər bir türk tam tərifi ilə insandır. Və hər türk həm də turançıdır. Turançılıq bizim ənənəmizdir, türklük şüurumuzdur, türkün həyat fəlsəfəsinə məna verən sevgimizdir.

Hər çıxışımda iştirakçılara sual verirəm. İnancın üçün ibadət edirsən, yaşamaq üçün çalışırsan, qazanırsan, ehtiyaclarını doyurursan, dövlətini sevdiyinə görə vergi ödəyirsən,

tamam; Türk olduğunuz üçün nə edirsiniz???

Böyük bir sükut ətrafı əhatə edir…

O gözəl cavab isə məndən gəlir: Siz indi burada məni dinləməklə mən qarışqa kimi saf olacam fikri ilə türklüyə və Turan sevgimizə xidmət edirsiniz…

 

Turan sevərlərə nə mesaj vermək istərdiniz, prezidentim?

Yer üzündə yaşayan hər kəsin tək Millət olan, Sivilizasiyasını, Ədalətini, Mədəniyyətini, Ənənəsini daimi olaraq bərqərar edən yeganə Millət olan Türk Millətinin üzvü olması mümkün deyil. . Rəngini, dilini Uca Yaradanın xüsusi olaraq göndərdiyi bu nəcib millət və ideal üçün iki qırmızı xəttimiz (1 Türk tərəflərin üstündədir. Qədərimiz 2 Türkdür inanc seçimimizdir) çərçivəsində birləşməyə dəvət edirik. Dünya, təşkilatımızın təsis bəyannaməsində ifadə etdiyimiz iki qırmızı xəttimiz çərçivəsində. Bu nəcib Xalq bir daha yer üzündə dünya hökmranlığını quracaqdır.

Ulu Turan İdealımız üçün göstərəcəyimiz xidmətlər üçün son nəfəsimə qədər yolda karvan təşkil edəcəyik, atalarımızın dediyi kimi, yolda gördüklərimizi getdiyimizə dəyişməyəcəyik. səbəb xəyanətdir. Buna ölkəmiz üçün estafet yarışı kimi baxmaq lazımdır.

Alim və Alimləri ilə, özünəməxsus mədəniyyəti və incəsənəti, oxu, kamanı, atı və qılıncı ilə zəfərlər qazanan Soylu Xalqımız üçün şanlı tarixində bu gün texnika, elm və elmin işığında zirvəni dönə-dönə dünyaya gözəllik bəxş etmək, türkün Yaradandan aldığı dünyaya sivilizasiya və nizam-intizamı ən mükəmməl şəkildə bəxş etmək.

Türk türkü qorumasa, Allah da türkü qorumaz.

Allah türkü qorusun, izzətləndirsin, bu nəcib millətə kömək olsun.

 

Bu müsahibəni bizimlə edərək Turan sevgimizə verdiyiniz dəstəyə görə Türk Milləti adından sizə təşəkkür edirik.

Müsahibəni hazırladı: Hakan Dikmen
Müsahibəni tərcümə etdi: Zeynəb Fərhadlı

Translate »