Sentyabr 30, 2022

Qandakı qüdrətin ehtiyac anında təcəssüm olunmuş halı “30 Avqust Qələbə Günü”

Türkün qurtulduğu, Türkiyənin qurulduğu 30 avqust 1922-ci ildə zəfərlə sona çatan Dumlupınar döyüşü Türk Millətinin kükrəyişi, dirçəlişidir.

Qazi Mustafa Kamal Atatürkün komandanlığı ilə qazanılan və İstiqlal Mücadiləmizin uğurunun ən mühüm amili olan bu böyük zəfərin arxasında sevimli millətimizin istiqlal və azadlıq eşqi, xalqımızın cəsarəti və qəhrəman türk ordusunun fədakarlığı dayanır.

Azadlığımızın və müstəqilliyimizin qələbəsi olan “30 Avqust Qələbə günü” xalqımızın milli mübarizə prosesində ən böyük dastanıdır və əziz xalqımızın heç vaxt boyunduruq altında, əsarət altında yaşamadığını və əbədi yaşamayacağının sübutudur.

350 ildən çox davam edən məğlubiyyətlərə və ərazi itkilərinə son qoyan, iqtisadi və sosioloji cəhətdən məhv olması istənilən türk millətinin dönüş nöqtəsi olan bu mübarək zəfər çirkin türk düşmənləri və piyonlarının xəyalları və ambisiyalarına son qoydu.
Əcdadlarımızın bizə bəxş etdiyi bu gözəl tarixi və dəyərləri qorumalıyıq. Nə qədər ki, türk var, düşmənimiz nə duracaq, nə də susacaq!

Sevgili millətimizlə birlikdə fərdi olmaqdan qürur duyduğum Kuvayi Milliyənin bugünkü əksi olan Türk Milli Qüvvələr Vəqfi dünən olduğu kimi, bu gün də müstəqilliyi üçün əziz tutduğu vətəni uğrunda eyni fədakarlığı və şücaəti göstərməyə hazırdır.

Hər bir türk övladı kimi biz də bu şanlı günə çatmağın şərəfi və qüruru ilə 30 Avqust Zəfər bayramımızı 100-cü il dönümündə böyük sevinclə, bütün qəlbimiz və hisslərimizlə qeyd edərkən, bu hissi bizə yaşadan başda Ali Baş Komandan Qazi Mustafa Kamal Atatürkü və onun qəhrəman silah yoldaşlarını, müqəddəs şəhid və qəhrəman qazilərimizi hörmət, sevgi, minnətdarlıqla yad edir, onların yadigarlarını canımız bahasına şərəflə qoruyacağımıza uca türk millətinin hüzurunda bir daha and içirik.

Müəllif: Türk Milli Qüvvələr Vəqfi Sədri Fateh Şimga

Translate »